ששת הימים 11 בת ים

קיימות 16 דירות.
תוספת 3.5 קומות 19 דירות חדשות.
1 דירת גן. 15 דירות רגילות. 3 דירות גג.

סה"כ הבנין בתום ה פרוייקט 35 דירות.

  • סטטוס הפרוייקט: לפני ועדה
  • יזם הפרוייקט: די.סי.אס ששת הימים 11 בע"מ