רחוב השקמה 45 בת ים

פרוייקט תמ"א 38 – תוספת 3.5 קומות.
תוספת 13 דירות.
1 דירת גן, 8 דירות רגילות ו-4 דופלקסים.
דירות יזם בקומה 8.

סה"כ הבנין בתום הפרוייקט 29 דירות.

  • סטטוס הפרוייקט: סוף ביצוע
  • יזם הפרוייקט: קרית הבנים בע"מ

שלב ביצוע דירות יזם בקומה 8