רחוב הרשת 4 בת ים

תוספת 3.5 קומות 11 דירות חדשות.
1 דירת גן, 8 דירות רגילות, 2 דירות גג.
סה"כ בבניין בתום הפרוייקט 17 דירות.

  • סטטוס הפרוייקט: קבלת היתר בניה לפני תחילת ביצוע.
  • יזם הפרוייקט: או.בי.די. עומר אחזקות בע"מ