רחוב מוסינזון תל אביב

תמ"א 38-2 הריסה ובניה בנין חדש

    בתכנון

  • סטטוס הפרוייקט:
  • יזם הפרוייקט: