רחוב זלטופולסקי תל אביב

תמ"א 38-2 הריסה ובניה

  • סטטוס הפרוייקט:,תכנון
  • יזם הפרוייקט: