בוקי בן יגלי 14 תל אביב

תוספת 3 דירות רגילות ומעליהן פנטהאוז.

  • סטטוס הפרוייקט: הוגשה בקשה להיתר בניה. לפני ועדה.
  • יזם הפרוייקט: י.ת. גרינברג פיתוח ובניה בע"מ